Čak 64 % žena bi nazvalo svog bivšeg nakon slušanja ove pjesme…