Bosanski poslovni riječnik

-Dragi kolega, dugo se nismo videli. = Š’a ima, pi**a ti materina?
-Dragi kolega, imate zgodnu sekretaricu. = Je l’, je**š li to?
-Koju funkciju gospodin ima u firmi? = Koji je on tamo ku**c?
-Vaš pitanje nije upućeno na pravu adresu = Kog ku**a mene pitaš?
-Uputiću mu oštru kritiku. = Jeb**u mu i oca i mater.
-Prekidamo saradnju s Vašom firmom. = Idite u tri pi**e materine!
-Oprostite, nisam Vas razumeo,hoćete li,molim Vas ponoviti. = HAAAAAA?
-Gospodin je vrlo obrazovan. = On je Peder.
-Mislim da niste dobro sagledali sve aspekte ugovora. => Je**m te ćorava!
-Mora da se šalite. => Se**š?
-Informacija koju imate ne odgovara činjeničnom stanju. => Jedeš govna.
-Trenutno nismo zainteresovani za reklamu. => Koji će mi ku**c reklama?
-Smatram da njegovo mišljenje ne treba uvažiti. => Ko ga je*e!
-Ovaj projekat je lako ostvarljiv. => To je pi**in dim.

-Nismo u mogućnosti da vam damo robu na odloženo plaćanje. => Dam ti ku**c na odloženo.
-Taj zakon ne treba uvažavati. => Je*’o zakon!
-On nema mnogo uticaja. => Može mi ga pop**iti.
-Zašto odbijate dalju saradnju? => Koji ti je ku**c?
-Ne bih se složio s Vama. => Je*’o ti tu priču.
-Nemojte se uzbuđivati. => Ne pizdi.