Bolje paraliziran nego slijep…

mujo zna šta je bolje..