Bila je svjesna svoje ljepote….

Prelijepa studentkinja u miniću polaže ispit.

Svjesna je svoje ljepote pa reče profesoru:
Profesore, ja sam spremna sve učiniti kako bih položila.
Baš sve?
Baš sve!
Jesi li potpuno sigurna?4
Jesam, profesore, moram položiti ispit!
Samo recite šta želite da uradim.
Dobro, onda, reci mi šta radiš u petak uveče?
Ništa posebno, profesore!
E, onda bi mogla malo da učiš!