Bankomat

Bogati gospodin u godinama počeo da vježba u teretani.
Dok je vježbao primjeti izuzetno zgodnu
mladu ženu kako ulazi u dvoranu.
Pozove trenera i upita ga:

Na koju bi spravu trebao otići da mogu impresionoirati ovu ljepoticu?
Trener ga odmjeri od glave do pete i kaže mu:
Probajte s bankomatom u predvorju!