Alooo, policija…

Uzbuđenim glasom čovjek poziva policiju.
-Halooo, je li policija? Molim vas hitno pošaljite patrolu…
slučajno sam gurnuo ženu kroz prozor!!!
Policajac mu kaže:

-U redu gospodine… evo odmah šaljemo hitnu pomoć!
Ama čovjeće ne treba meni hitna!!! Mi živimo u preizemlju…
šaljite patrolu hitno…. žena samo što nije provalila vrata