A, zar nekome treba invalid?! :)

Vrijeme: ratno.
Poslije jedne borbe traže žene koje će da se brinu za ranjenike. Okupile se žena iz tog mjesta.
Komandant čita:
-Aleksej Pavlovič. 40 godina. Nema obe noge.
Javi se jedna djevojka da ga njeguje.
-Pavel Andrejevič,45 godina. Nema obe ruke i obe noge.
Javi se jedna starija žena.
-Sergej Aleksandrovič, 48 godina. Nema obe ruke, obe noge i jedno oko.
Zbrinuše i njega kod neke udovice.
-Boris Petrovič, 32 godine. Ostao bez polnog organa i jaja.

Tajac. Niko se ne javlja. Komandir ponovi.
Opet niko. Komandir čita po treći put. Niko. Komandir već iznerviran.
-Šta je sad, pa zar nema dobrovoljaca?
Javi se jedna žena:
-A kome to treba invalid?