A, to, ma nema frke…

Popisivač vrši popis, anketira Muju i Fatu.
Fata u kući i popisivač anketira Fatu pa izlazi napolje
da i sa Mujom završi. Kad je uzeo sve potrebne podatke
i od Muje, popisivač kaže Muji da želi nešto da ga pita
jer mu je čudno.

-Gospodine Mujo, moram vam nešto u povjerenju kazati!!
-Pa de kad si navalio kaže njemu Mujo nezainteresovano.
Na pitanje-Kol’ko puta vodite seks mjesečno vi ste rekli
dva puta, a vaša Fata je rekla četiri puta, pa eto samo da
znate.
-A, to, ma nema frke, čim vratimo kredit i ona će dva puta
kao i ja , ništa se ti ne sikiraj za to!!!