9 godina nisam bila s muškarcem!

– Ne bih mogla da budem sa osobom koja ne zna šta želi od sebe, od svog života. Ne bih mogla da budem sa neostvarenom osobom,

sa nekim ko nema cilj. Na početku ta osoba može da bude zadovoljna nečim, ali se poslije javi to neko nezadovoljstvo.

– rekla je na početku Milica Pavlović.

Milica je zatim iznijela zanimljiv podatak:

– Znam da sam po tome čudna na estradi, kako je moguće da devet godina nema muškarca pored mene?

zaključila je mlada muzička zvijezda.