8 Mart i mame…

Dolazi 8 Mart i učiteljica daje djeci domaći zadatak.
Tema je- SAMO JE JEDNA MAMA-
Slijedeći dan djca čitaju svoje domaće zadatke i
svaki učenik koji pročitazadatak obično bi na kraju
završavao s rečenicom -SAMO JE JEDNA MAMA-

Ostao još Perica pa čita i on svoj domaći.
Čita Perica: -Dolazim ja kući i moja mama sa komšijom u krevetu.
Kaže mi:
-Perice donesi mi dvije pive iz frižidera.
Ali u frižideru je bila samo jedna piva,pa sam joj rekao:
-samo je jedna mama-.