Kad se policajac udvara…

Sviđa se policajcu djevojka ali ne zna kako joj dati do znanja.
Skupi on hrabrosti i jedan dan kada je sreo djevojku kaže joj:
-Znaš djevojko, moram da ti kaže da mi se sviđaš i da sam te
sinoć sanjao.

Djevojka ga pogleda al’ veli u sebi da ga malo razvlači pa upita
policajca:
-A kako si me to Bogati sanjao??
Pa eto sanjam ti ja da si kocka šećera ia da sam te lizao cijelu noć.
Djevojka se nasmija pa mu kaže:
-Bolje bi ti bilo da si sanjao da sam zrno bibera, pa da si me cijelu
noć tucao