Olakšajte sebi rad na računaru!!!!

24/10/18

Okretanje slijeda klikova mišem u jednostavni pritisak na tipku ili 2 može dugo put povećati vašu produktivnost. Brainscape je izračunao da osoba koja troši 8 sati ispred računala svakodnevno može izgubiti 64 sata svake godine pomoću miša umjesto tipkovnice za većinu zadataka.

Read More >>