Ko je bolji trgovac…?

Sjede tri trgovca i hvale se ko je uspješniji trgovac:
Prvi kaže: -Ja sam juče prodao TV slijepcu.
Drugi će: -Nije to ništa, može ga slušati! Ja sam prekjuče prodao radio gluhom čovjeku.
Treći trgovac im kaže:

-Ni to nije ništa, ja sam prodao plavuši sat-kukavicu.
Pitaju ova dvojica:
-Pa šta tu ima čudno?
-Ihh, uz to sam joj prodao i 50kg hrane za ptice.