Fata u novom ruhu

Dolazi Fata na nedeljnu kafu sa Mersihom i Habibom.
Fata u novoj bundi. Mersiha i Habiba joj se dive, pipkaju je,
Mersiha upita Fatu:
-Fato, bona, kol’ko te koštala bunda?

Fata se nasmije: – Nije puno, jedan poljubac!
Zbuni ona svoje jaranice pa će Habiba:
Jedan poljubac koji si dala Muji i dobila bundu?
Fata slegne ramenima:
– Jok, koji je on dao kućnoj pomoćnici!