Sahrana

Pop obavio sahranu, otišao ožalošćenoj porodici i kod njih se napio

Onako pijan ko letva upali auto i polako krene kući.

Za njega je cesta bila tijesna i to primjeti patrola pa ga zaustavi.

Video oni seoski pop, pa mu kažu:

-‘Ajde pope, mi idemo naprijed a ti nas polako prati.

A pop mu kaže:

-Sine, koga ja pratim, taj se ne vraća