Pop i Perica

Popravlja pop drvenu ogradu.

Perica stoji sa strane i posmatra. Ugleda pop Pericu pa ga upita:

-Šta je mali, učiš kako se popravlja ograda i zakivaju ekseri?

A Perica kaže popu:

-Ma ne. Čekam da vidim šta pop kaže kada se čekićem

udari po prstima.