Šef policije i novine :)

U jednoj policijskoj stanici na periferiji grada, šef policije je stalno slao policajca po novine.

Ovome više dojadilo kupovati svako jutro pa jedan dan kupi sedam novina i tako mu dostavlja svaki dan po jedan primjerak.

Sedmi dan šef zove tog policajca i kaže mu:

-Vidi ovo bolan, za nas govore da smo glupi, a jedan doktor sedam dana zaredom udara u jednu te istu banderu.

I onda opet policija kažu glupa!!