Apotekarka iznenađena, pa će Muji: ….

Naumpalo Muji al’ dosta mu više djecepa mu Fata kaže da ode do apoteke i kupi
sebi zaštitu.
I tako Mujo ulazi u apoteku i kaže apotekarki:
-Daj mi jedan kurton.
Apotekarka mu kaže:
-Jao, gospodine kako ste nepristojni, nekulturni, ima i ljepših
načina da to tražite.
Mujo se okrene izađe iz apoteke i ponovo ulazi
-Molim vas, dajte mi odijelo za gospodina!!!